How to Use “have to” and “has to” as Auxiliary Verb

In this lesson we are going to learn how to use have to and has to as auxiliary verbs with the root form (V1) of the verb.

We are also going to use a suitable formula for that so that it will be easy to understand.

This construction is used to indicate whether the subject is forced or required to do an action.

या सदरामध्ये आपण have to   has to चा वापर क्रियापद म्हणून  क्रियापदाच्या मुळ रुपासोबत ( V1)  कसा करावा याविषयी इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत. त्यासाठी योग्य अशा सूत्राचा सुद्धा वापर करणार आहोत म्हणजे समजायला सोपे जाईल.

क्रिया करणाऱ्यास एखादी क्रिया करणे भाग पडत आहे किंवा ती करण्याची गरज आहे किंवा नाही दर्शवण्यासाठी या रचनेचा वापर करतात.

********************************have to and has to

होकारार्थी वाक्य

“have to” and “has to” in Affirmative Sentences

Subject +have to + v1.

I have to break.

I have to clean.

I have to compromise.

I have to sing.

I have to learn.

We have to pay.

We have to suggest.

We have to accept.

We have to excuse.

We have to donate.

You have to build.

You have to make.

You have to maintain.

You have to protect.

You have to submit.

They have to provide.

They have to co-operate.

They have to appoint.

Janhavi and Vedant have to dance.

Prashant and Ashwini have to teach.

तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असल्यास has हे रूप वापरावे 

He has to continue.

He has to enquire.

Vedant has to play.

She has to continue.

Janhavi has to discuss.

She has to combine.

It has to jump.

The dog has to run.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

नकारार्थी वाक्य

“have to” and “has to” in Negative Sentences

Subject + do + not + have to + v1.

do + not = don’t

I don’t have to break.

I don’t have to clean.

I don’t have to compromise.

I don’t have to sing.

I don’t have to learn.

We don’t have to pay.

We don’t have to suggest.

We don’t have to accept.

We don’t have to excuse.

We don’t have to donate.

You don’t have to build.

You don’t have to make.

You don’t have to maintain.

You don’t have to protect.

You don’t have  submit.

They don’t have to provide.

They don’t have to co-operate.

They don’t have to appoint.

Janhavi and Vedant don’t have to dance.

Prashant and Ashwini don’t have to teach.

_________________________________________________

तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असल्यास doesn’t +have to  हे रूप वापरावे 

He doesn’t have to continue.

He doesn’t have to enquire.

Vedant doesn’t have to play.

She doesn’t have to continue.

Janhavi doesn’t have to discuss.

She doesn’t have to combine.

It doesn’t have to jump.

The dog doesn’t have to run.

********************

प्रश्नार्थक वाक्य

“have to” and “has to” in Interrogative Sentences

Do + subject + have to + v 1?

 Don’t + s + have to + v1?

Do I have to break?

Do I have to clean?

Do I have to compromise?

Don’t I have to not sing?

Do I have to not learn?

Do we have to pay?

Do we have to suggest?

Do we have to accept?

Don’t we have to excuse?

Do we have to donate?

Do you have to build?

Do you have to make?

Do you have to maintain?

Don’t you have to protect?

Don’t you have to submit?

Do they have to provide?

Don’t they have to co-operate?

Do they have to appoint?

Do Janhavi and Vedant have to dance?

Don’t Prashant and Ashwini have to teach?

तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असल्यास Does / Doesn’t + have to  हे रूप वापरावे 

Does he have to continue?

Does he have to enquire?

Does Vedant have to play?

Doesn’t she have to continue?

Doesn’t Janhavi have to discuss?

Does she have to combine?

Does it have to jump?

Doesn’t the dog have to run?

===============================

We at this blog spot are trying to provide innovative and easy to practice information based on familiar things so that we can further improve the basic knowledge of the English language that we are familiar with.

Also we must remember that English is not knowledge but it is a language, a medium to express knowledge.

आपण या ब्लॉग स्पॉटवर आपल्याला परिचित असणाऱ्या इंग्लिश भाषेच्या पायाभूत माहिती मध्ये आणखी सुधारणा करता यावी म्हणून परिचित गोष्टींवर आधारित नावीन्यपूर्ण सरावास सुलभ अशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

     तसेच आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की इंग्रजी म्हणजे ज्ञान नव्हे तर ती एक भाषा आहे, ज्ञान प्रकट करण्याचे एक माध्यम आहे.

Leave a Comment